Vackra bilder efterlyses!

Har Du fina bilder som du vill dela med oss? Vi vill få mer liv i vår hemsida, visa vad Bureå är bra på. Maila då in Dina bilder till info@bbuf.se

Aktuellt

6 000 invånare i Bureå 2050

Så många antas bo i Bureå 2050 enligt den nya Översiksplanen, som är under utarbetning. Planen är ej antagen ännu. Men ska vi bli så många behövs nya bostäder byggas redan nu. 

Bostadsbrist har rått i Bureå sedan 00-talet och olika förslag har tagits fram av Byautvecklingsföreningen och Företagsnätverket.

Exempelvis Bureå Sjöstad, som en del i ett utvecklat skärgårdscentrum vid havet, togs fram 2007

Parhusboende för 55+ togs fram 2009

Underlag till pågående översiktsplan

Det pågående arbetet med Översiktsplanen som Skellefteå kommun arbetar med kan man läsa om här.

Följ oss på Facebook